(Geotextile) ژئوتکستایل

ژئوتکستایل ها یکی از بزرگترین گروه های ژئوسنتتیک هستند که در واقع از الیاف مصنوعی ساخته شده اند . محصولاتی هستند که در

. فونداسیون ها ، زیر خاک ، روی صخره ها یا هر سطحی که با خاک پوشانده شود به کار می رود

: عملکرد ژئوتکستایل

محافظ ژئوممبران-

کنترل فرسایش-

عملیات زهکشی-

افزایش توان باربری زمین ها -

مسطح سازی آسفالت ها -

: کاربرد ژئوتکستایل

استفاده در پروژه های مختلف راه سازی و راه آهن به عنوان عامل تقویت کننده و جدا کننده و فیلتراسیون لایه های متفاوت زیرسازی-

استفاده از ژئوتکستایل بافته شده به عنوان روشی مقرون به صرفه در جهت تقویت و تفکیک در دیواره های آب بند و سد های خاکی-

خاک می باشد CBR استفاده از ژئوتکستایل بافته شده در پروژه های تحکیم بستر در زمینه هایی که نیاز به افزایش ضریب باربری -

در حفاظت ژئوممبران ، کنترل فرسایش ، زهکشی زیر زمین و ... نقش دارد-