: آدرس دفتر مرکزی

استان گلستان ، گرگان ، خیابان مطهری جنوبی ، جنب مجمع امور صنفی ، شرکت سبزینه ساز گلستان کدپستی : 4915657719

واحد فروش : 01732128899

فکس : 01732152030

همراه : 09111752615

sabzinesaaz95@gmail.com : ایمیل

ساعت کار شرکت : 8 تا 15

: آدرس دفتر تهران

تهران، انقلاب، ابتدای شریعتی، پاساژ اردشیر، پلاک 49، واحد 4

واحد فروش: 7650 008 0912