09120087650

دفتر مرکزی:

گرگان ، مطهری جنوبی، جنب مجمع امور صنفی، شرکت سبزینه ساز گلستان

ژئوگرید

ژئوگرید (Geogrid)

یکی از اعضای مجموعهٔ ژئوسنتتیک‌ها می‌باشد که معمولاً از مواد پلی استر، پلی وینیل کلراید، پلی اتیلن و پلی پروپیلن تشکیل می‌شود. ژئوگریدها در دو نوع پارچه ای و پلاستیکی (گرانولی) وجود دارند. کاربرد اصلی ژئوگرید پایدار سازی خاک می‌باشد؛ ولی امروزه کاربرد جدیدی برای ژئوگریدها به وجود آمده‌است و آن تقویت روکش آسفالت است. ژئوگرید بر پایه پلی استر و پلی اتیلن می‌باشد و به علت قابلیت کشسانی بالا در مسلح سازی خاک در نواحی مختلف به کار می‌رود. ژئوگریدها در دو نوع تک سویه و دوسویه عرضه می‌شوند ولی نسبت به کاربردشان شکل ظاهریشان تغییر می‌کند.

 ژﺋﻮﮔﺮﻳﺪ چیست

ژئوگریدﻫﺎ ﮔﺮوهی دﻳﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ژئوسنتتیک ﻫﺎ می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ پلی اﺳﺘﺮ و پلی اﺗﻴﻠﻦ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و در ﺿﺨﺎﻣﺖ، ﺳﺎﻳﺰ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﻟﻴﺪ می ﺷﻮﻧﺪ. ژئوگرید ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می ﮔﻴﺮﻧﺪ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ دارای ﻣﻘﺎوت ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺎﻻ و ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ژئوسنتتیک ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻫﺎ اﺷﺒﺎع و ﻳﺎ ﻧﻢ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻻﻳﻪ ژئوتکستایل ﻗﺮار می ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ژئوگریدﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮانی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ژئوتکستایل ﻫﺎ می ﺑﺎﺷﺪ. 

انواع ژﺋﻮﮔﺮﻳﺪ

 1. ژئوگریدهای پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله : این ژئوگریدها بر روی لوله‌های انتقال نفت و گاز قرار می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند لوله‌ها در اثر کشش یا برخورد با سنگ‌های لبه تیز آسیب ببینند.
 2. ژئوگرید آسفالتی : این ژئوگریدها برای تقویت روکش آسفالت به کار می‌روند به طوری که یک لایه ژئوتکستایل روی آن لمینیت شده‌است و با قیر داغ به زمین می‌چسبد و آسفالت روی ژئوگرید ریخته می‌شود.
 3. ژئوگرید پلی استری : این ژئوگریدها از پلی استر تشکیل شده‌اند به علت قابلیت مقاومت کشسانی بالای پلی استر و انعطاف‌پذیری بالای آن معمولاً برای تقویت بستر راه و راه‌آهن به کار می‌روند و کاربرد بارز آن‌ها ساخت دیوار حائل می‌باشد و اکثر ژئوگریدهای آسفالتی از ماده پلی استر ساخته شده‌اند ولی شکل ظاهری آن‌ها با ژئوگرید پلی استری متفاوت است.
 4. ژئوگرید پلی اتیلنی : نوعی از ژئوگرید است که مقاومت کششی بالایی دارد ولی انعطاف ژئوگرید پلی استری را دارا نمی‌باشد و سفت است به همین خاطر برای ساخت گابیون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 
ﻛﺎرﺑﺮد ژﺋﻮﮔﺮﻳﺪﻫﺎ: 

1- ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﺳﻪ از ﮔﺮاول 
2- ﺟﺪاﺳﺎی و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن 
3- اﻳﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ آﻟﻮده 
4- ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ 
5- ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ 
6- ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎده ﻫﺎ 
7- ﺑﺮای ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺟﺪﻳﺪ در ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ و روﻛﺶ ﺟﺪﻳﺪ در ﺟﺎده 
8- ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻴﺐ ﻫﺎ

 

برند ها:
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
لیست علاقه مندی ها 0